Bejelentés


Asztrológia Szombathely Út önmagunkhoz


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS

"Minden, ami történik velünk, jellemző ránk. " C.G. Jung
Mi is az asztrológia?

Az „asztrológia” szó két részből áll: astron = csillag és a logos = szó, ismeret, tudomány, magasabb megértés. Az asztrológia tehát a csillagok magasabb rendű megértését, csillagismeretet jelent. Nem csillagjóslást, mint az a köztudatban elterjedt. A XIX. századig az asztrológia foglalta magában a csillagismeret két részét, az asztronómiát, vagyis az égitestek mozgásával és fizikai sajátosságaival foglalkozó tudományt és az asztromantikát, azaz a csillagoknak a földi életre gyakorolt hatásával foglalkozó ismeretrendszert (pl. a XVII.sz. ismert csillagásza, Kepler is foglalkozott asztromantikával, készített horoszkópokat többek között II. Rudolf császárnak). A XIX.sz. tudományos szelleme az asztronómiától elszakitva, félresöpörte az asztromantikát, asztrológia néven száműzte, s -nevében- csillagjóslássá degradálta.

Hogyan működik az asztrológia?

„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen csodáját.”

-Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina-

A fenti törvény az asztrológia nyelvére fordítva:
„ A csillagok, amelyeket a csillagász megfigyel az égen, szimbólumok, az ősprincípiumok képei, amelyek az élet építőkövei.” (Brigitte Hamann: A 12 Archetípus) A születés időpontjában a csillagok éppen aktuális helyzete pontosan jelzi a világban jelenlevő -mindent átható- ősprincípiumok, éppen akkor aktuális összerendezettségét. Maga a horoszkóp szó is: óranézést-időnézést jelent ( hora-óra és skopein-nézni). Egy bizonyos helyen, egy bizonyos időpontban mutatja az idő minőségét, az ősprincípiumok összehangolódásának mikéntjét.

Az asztrológia célja:


Segítségével a dolgok, események értelmet nyerhetnek, magasabb nézőpontból szemlélve a káosz helyett, az értelmes rend, az összefüggések rendszere tárul fel. Az önmagát, sorsát érteni kívánó kérdező, hiteles tükröt kap képességeiről, adottságairól, de gyengeségeiről, hiányosságairól is. Jelzi a életút, a fejlődés irányvonalának lehetőségeit, a személyiségből fakadó, de az élet során jelentkező nehézségeket, akadályokat, választ adhat annak okaira. Megmutatja melyik az az út, az a minta, aminek megélésével önmagunkat élhetjük, hisz csak a teljes(en megélt) élet hozhat tartós harmóniát. „
A horoszkóp megtekintésekor mindig alázatosnak kell maradnunk. A horoszkóp mindig nagyobb, mint az asztrológus.” (Johann Kirsebom)


Vannak visszatérő problémái?

Nincs harmóniában önmagával-úgy érzi nem találja a kapcsolatot valódi önmagával- elhomályosodtak a valódi célok az életében? Szeretné jobban megismerni önmagát, sorsát? Szeretné felfedezni belső adottságait, külső lehetőségeit?

Ismétlődő kapcsolati gondok nehezítik életét?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni önnek, vagy bővebb tájékoztatásra lenne még szüksége, szeretettel várom érdeklődését az alábbi

telefonszámon:20/512-2098 Bea                                              

vagy az alábbi email címen:  asztroutazas@gmail.com                                                 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!